Директорът на ТП на НОИ-Разград Веселин Николов представи анализ на трудовия травматизъм в област Разград за деветмесечието по време на заседанието на Областния съвет по условия на труд, който се проведе в петък в зала 712 на областна администрация.

Николов съобщи, че в този период са декларирани 25 злополуки, 19 от които са признати за трудови. Три от злополуките са със смъртен изход – при едната при разнос на стоки е починал човек по време на пътно-транспортно произшествие, при втората шофьор на санитарен автомобил е получил инфаркт след превоз на лекар в Исперих, а при третия случай работник-животновъд на територията на Федерална република Германия е починал внезапно в почивен ден.

Отраслите с най-много злополуки са: държавно управление и отбрана – 6 броя, образование – 3, производство на изделия от други неметални суровини – 3, горско стопанство – 2, производство на лекарствени вещества и продукти – 2.

По-често стават злополуки през есенно-зимния сезон, най-много – по 4 са през месеците март и май. По възрастови показатели най-голям е делът на пострадалите работници над 50 години – 11. В национален мащаб област Разград дели 20-то място с област Видин по брой на трудовите злополуки.