От 1 януари до 25 май Регионалната здравна инспекция в Разград е извършила 1824 проверки по прилагането на чл. 56 и 56 а от Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето.
Издадени са 6 предписания, съставени са 2 акта за установяване на административни нарушения на физически лица и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 600 лв.
От началото на 2017 г. до 25.05.2017 г. са проверени: 154 обекти за хранене и развлечение; 224 детски и учебни заведения; 306 лечебни и здравни заведения; 1000 други закрити обекти с обществено предназначение – бръснарски, фризьорски и козметични салони, фитнес зали, хотели и мотели, СПА центрове, магазини, игрални зали, плувни басейни, железопътни гари, автогари, транспортни средства, банки, застрахователни дружества, административни сгради, театри и киносалони, музикални школи, центрове за временно настаняване, общежития, интернет зали, както и 27 открити обществени места – детски и спортни площадки за игра.
Издадените предписания са за предприемане на необходимите организационни мерки за стриктно спазване на пълната забрана за тютюнопушене в обекти за хранене и развлечение.

Актовете за установяване на административно нарушения са съставени на физически лица – сервитьор и управител в обекти за хранене и развлечение, за тютюнопушене в закрити обществени места.