В Община Разград бе представен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно–Информационен център към него през 2016 г. , съобщиха от пресцентъра на местната управа.
Заседанието води зам.-кметът Ердинч Хасанов, който е председател на Общински съвет по наркотични вещества, а отчетът представи Станислава Петрова – секретар на Общинския съвет по Наркотични вещества.
Работата на съвета е насочена към реализиране на образователни кампании и изработване на информационни материали, целящи разясняването на видовете психоактивни вещества, вредата и последиците от тяхната употреба. Целта на тези кампании е не само да се повиши информираността на учениците за въздействието на наркотичните вещества, но и да се моделира тяхното здравословно поведение за в бъдеще.
Осъществяването на превантивните кампании и дейностите са в резултат на съвместните усилия на държавни, общински и неправителствени организации. ОБСНВ активно си сътрудничи с ръководствата на МКБППМН, РЗИ, ОД МВР, отдел „Образование”, отдел „Здравеопазване” към Община Разград, местни медии и др.
Темите, по които работиха специалистите през годината, бяха следните:
• 1- 4 клас – превенция на тютюнопушенето. Включва презентация, подходяща за възрастта на децата и филм за пасивното тютюнопушене и демонстрации с пушещата кукла Сю
• 5-7 клас – превенция на злоупотребата с тютюн, алкохол, енергийни напитки и наркотични вещества.
• 8-12 клас – превенция на злоупотребата с алкохол, наркотични вещества и дизайнерски дроги.
Обхванати са близо 1800 ученици от 11 училища.