Изключително силна селекция от рисунки изненада тазгодишното жури в международния конкурс „С очите си видях бедата“, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. В 17-тото поред издание се включиха 97 рисунки, участвали в общинските етапи на конкурса от всички учебни заведения в Разградска област. До оценяване бяха допуснати 86 творби на малки художници.

По регламент конкурсът се провежда в три
категории и три възрастови групи.

В ПЪРВА КАТЕГОРИЯ:
Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на
личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.

1.
Първа възрастова група (от 7 до 10 г.) журито класира на:

І-во   място – Доротея Илиева Неделчева – СУ
„Христо Ботев”, гр. Цар Калоян

ІІ-ро
място – Ивайла Иванкова Иванова – ОУ „Васил Левски”, гр. Разград

ІІІ-томясто
– Ертан Еркан Хайредин – ОУ „Васил Левски”, с. Тодорово,
община Исперих;

2.
Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:

І-во     място –  Жаклин Христова Ганчева – СУ „Васил Априлов”,
гр. Исперих

ІІ-ро  място – Мирием Исаева Османова – СУ „Св. Св.
Кирил и Методи”, с. Самуил

 ІІІ-то място – Айгюл Ерол Сабри – ОУ „Св. Св. Кирил и Методи”, с.
Ясеновец община Разград

3.
Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:

І-во     място – Ферида Рейхан Халил –
гимназия „Васил Левски”, гр. Исперих

ІІ-то   място – Цветомир Димитров Тодоров – ОУ
„Христо Смирненски”, гр. Кубрат

ІІІ-то
място – Юмгюлсюн Орханова Джибърджиева – ОУ „Св. П. Хилендарски”, с.
Езерче, община Цар Калоян;

ВЪВ
ВТОРА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от специализирани паралелки, училища и школи по
изобразително изкуство.

1.
Първа възрастова група (от 7 до 10 г.) комисията класира на:

І-во  място – Нихал Али Абтула – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград

ІІ-ро
място – Галимила Ганева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр.
Разград

ІІІ-томясто
– Моника Йорданова Добрева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр.
Разград

2.
Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:

І-во
място –  Муса Джамалов Пашов – ЦПРЛ-ОДК
„Школа по изобразително изкуство“ гр. Лозница

ІІ-ро
място – Мелис Кенан Вежди– ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр.
Разград

ІІІ-то
място – Михаил Даринов Димитров-ЦПРЛ-ЦРД „Школа
по изобразително изкуство“, гр. Разград

3.
Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:

І-во  място – Нурай Сезгин Нури – ЦПРЛ-ЦУНТ, гр.
Разград

ІІ-ро
място – Мария Петрова Кръстева – ЦПРЛ-ЦУНТ, гр. Разград

ІІІ-то
място – Таня Калоянова Гунчева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“,
гр. Разград

Рисунките бяха оценявани от жури в състав: председател – главен инспектор Михаил Генчев от РДПБЗН – Разград и членове Николай Миланов от РИО на МОН, директорът на Художествената галерия Тодор Тодоров, Теодор Даскалов – зам. директор на ДТ „Антон Страшимиров и Виктория Иванова – младши експерт в дирекция „Култура, спорт и туризъм” към Община Разград.

Отличените рисунки ще
бъдат включени в националния кръг на конкурса, който ще се проведе през месец
октомври в София. Преди да отпътуват, от 1 юни до 14 септември, те ще бъдат
изложени в Художествена галерия „Проф. Илия Петров”. Наградените ще получат
призовете си в Седмицата на пожарната безопасност.