Въпреки отпадане и облекчаване на част от противоепидемичните мерки, въведени в страната с цел ограничаване разпространението на заболяването COVID-19, не е отпаднала потребността от закрила и подкрепа за най-уязвимите хора в обществото, поради което Община Разград сключи анекс за изменение на Договор № ФС01-0499/27.04.2020 г. за реализиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Разград“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”, финансирана от Агенция за социално подпомагане.

Съгласно сключения анекс 170 потребители от 7 населени места в община Разград ще получават топъл обяд до 24.07.2020 г.

Община Разград стартира изпълнението на програмата чрез Общинско предприятие „Ученическо столово хранене и почивно дело“ – Разград на 4 май и осигурява доставка на храна до дома на 170 потребители. Първоначално бе предвидено проектът да приключи на 19 юни, но анексът удължава дейността му с повече от месец.

Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ се реализира чрез Агенцията за социално подпомагане.

Всеки работен ден до 24.07.2020 г. ще продължава да се доставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на възрастни, хора с увреждания и с доходи под прага на бедност.