Със 17 гласа „За“ бяха прекратени предсрочно пълномощията на председателя на разградския Общински съвет Стоян Ненчев. Изборът на нов се отложи за следващата редовна сесия.

Стоян Ненчев бе отстранен по предложение на ПП ГЕРБ. Аргументите бяха подробно изложени в докладната записка. В гласуването за отстраняването на Димитров от председателския пост се включиха само 17 от общо 33-та общински съветници, “За” са гласували съветниците от ГЕРБ, “Кауза Разград“, с решаващия 17-и глас на председателя на групата на ДПС д-р Левент Апти. Останалите 16 не участваха в тайното гласуване. До избора на нов председател, Общинският съвет временно ще се ръководи от другия заместник-председател Калоян Монев от “Кауза Разград”.

Юристът с дългогодишен опит Стоян Ненчев от БСП бе избран на председателския пост в Общинския съвет преди шест месеца след предсрочно прекратяване на пълномощията на предишния председател музикалния педагог Надежда Радославова от ГЕРБ. В гласуваната от опозицията рокада тогава участваха и съветниците от ДПС, включително д-р Левент Апти.