7310 домакинства от област Разград са подали молби за отпускане на целева помощ за отопление през зимния сезон, съобщи Татяна Костова, директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане”. Данните са актуални към 2 октомври 2015 година.
Заповеди за отпускане на помощта са получили 5474 души, а на 1393 от желаещите да бъдат подпомогнати е отказано.
В община Разград подадените молби са 1443, от тях одобрени са 1180, а на 222 лица и семейства помощта е отказана.
Приемането на молби-декларации за отпускане на целевата помощ продължава, като крайният срок е до 31 октомври, уточни Костова, като подчерта, че най-предпочитано се оказва отоплението с твърдо гориво, но исканата помощ е в пари.