144 мними пенсионери, използвали неистински официални документи, за да получат социални пенсии за инвалидност, месечни добавки за социална интеграция – за транспорт и диетично хранене и лекарства, са осъдени през 2016 г. по актове на Районната прокуратура в Разград, съобщиха от пресслужбата на Апелативна прокуратура Варна.

Размерът на присвоените суми е 666 396, 92 лева.

Над половината от нанесените щети за бюджета на Националния осигурителен институт в размер на 359 236, 73 лв. са възстановени, а 307 160, 19 лв. не са преведени от осъдените лица в бюджета на НОИ. Срещу тях са предявени граждански искове, които са уважени в пълен размер от съда.
През 2016 г. Районната прокуратура в Разград внесла общо 131 акта срещу мними пенсионери по болест, получили пенсии за инвалидност с неистински експертни решения на ТЕЛК. Внесени са били 98 обвинителни акта в съда. Сключени са 33 споразумения с мнимите пенсионери по болест, които са възстановили присвоените пари от бюджета на НОИ.
Един от предадените на съд през миналата година, присвоил с неистинско експертно решение на ТЕЛК 3375 лева, е получил ефективна наказание 1 година и осем месеца при първоначално строг режим. След обжалване на присъдата на първоинстанционния съд въззивната съдебна инстанция намалила размера на наложеното наказание на 1 година лишаване от свобода при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.
По актове на Районната прокуратура в Разград през 2015 г. са осъдени 67 мними пенсионери по болест, нанесли щети на бюджета на НОИ в размер на 280 922 лв. От тях са възстановени от осъдените лица 119 984 лв.