Приключи националната кампания „Чиста околна среда” към Министерството на околната среда и водите, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ – Разград. Одобрени за финансиране са 474 проекта по кампанията „За чиста околна среда 2018“. В конкурса „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.“ общини и кметства кандидатстваха с 907 проекта. От тях бяха одобрени 232 предложения, които ще получат финансиране до 10 000 лв. С до 5000 лв. ще бъдат финансирани 242 проекта от 1013, подадени от училища и детски комплекси и детски градини.
Сред класираните победители са 14 проекта от област Разград – общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси. Това са кметствата Мортагоново, Стражец, Островче (община Разград), Юпер, Тертер (община Кубрат), Острово (община Завет),община Цар Калоян, Детските градини „Веселие” в гр. Лозница, „Първи юни” в с. Юпер, община Кубрат, „Радост” с Подайва, общ. Исперих, ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих, СУ „Св. в. Кирил и Методий” гр. Завет, Су „Христо Ботев”, гр. Кубрат, ОДК Център за подкрепа на личностно развитие, гр. Лозница.