Общински съвет-Разград е приел 125 решения от началото на Мандат 2019-2023 г. до края на месец юни. Информацията пред своите колеги обобщи председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев в отчет за дейността на местния парламент, представен в края на днешното десето заседание на институцията. През този период   е отложено 1 решение, 3 са оттеглени, а 4 – неприети. Само едно от решенията е обжалвано пред Административен съд-Разград. Жалбата е подадена от гражданка, недоволна от качеството и местоположението на предоставени земеделски земи от наследство с решение за възстановяване на земи в реални граници.

Към вече приетите решения от общинските съветници днес се добавиха още 12, други 3 не бяха приети, а още 3 – оттеглени. Общинският съвет прие изменения в две наредби – №2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и №21 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“. Утвърдени бяха и Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Разград за периода 2020 – 2024 година и Програма за изпълнение на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Разград, Списък на средищните детски градини и училища в община Разград за учебната 2020/2021г., определена бе комисия, която да проведе процедура за избор на трима нови съдебни заседатели поради предсрочно освобождаване по тяхно искане на  трима заседатели. Сред неприетите докладни бе отчетът за изпълнението на бюджета на Община Разград към 31.12.2019 г.; както и промяна в списъка за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища, също и изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г. с допълване на още 3 обекта, към които има интерес за закупуването им.

Сесията започна с изказване на гражданин – Георги Милков, а завърши с отговор на питане на общинския съветник Надежда Радославова във връзка със състоянието на Капанския ансамбъл. В отговора си заместник-кметът Добрин Добрев покани съветниците и гражданите на утрешния концерт на Капанския ансамбъл, за да се уверят в промяната към творческа на атмосферата в културната институция при новото ръководство. Концертът е от 18,00 ч. в сряда, 29 юли, на открито пред Общинския културен център в Разград.