Бюлетините, с които избирателите от Разградска област ще гласуват за членове на Европейския парламент на 26 май, пристигнаха в късния следобед в Разград вчера, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Главният секретар на Областна администрация Михаил
Тодоров, председателят на РИК-Разград Хабибе Расим и членът на РИК Николай
Инков ги получиха тази сутрин от печатница „Демакс“ в София. В един камион,
конвоиран от полиция, бяха транспортирани бюлетините и изборните книжа за
областите Велико Търново, Русе и Разград, в този ред бяха доставени в трите
областни центъра.

В Разград бяха доставени четири палета и половина с
изборни книжа, избирателни списъци и 124 600 броя бюлетини. Те бяха разтоварени
от служители в Областна администрация и членове на РИК и ще бъдат съхранявани в
специално охранявано помещение до петък, когато ще бъдат раздадени на
ръководствата на секционните избирателни комисии.