„Акансу” ЕООД, с управител Зекие Чакалова, е една от малкото частни фирми в Лудогорието, регистрирани като доставчици на социалната услуга „Обществена трапезария”, която се финансира от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

До края  на 2018 г., след спечелен проект услугата се предоставя на 120 потребители: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни лица.

На 20.12.2018 г. между Фонд „Социална закрила” и „Акансу” ЕООД с управител Зекие Чакалова се сключи Договор РД04-312 за продължаване на дейностите по проекта до 31.12.2019 г.

По този начин, топъл обяд ще продължат да получават 120 души, от които 38 в Разград, 53  в с. Раковски и 29 в с. Стражец. Храната за селата Раковски и Стражец се превозва със собствен транспорт на доставчика на социалната услуга.

Подборът на бенефициентите се извършва от комисия, в която участват представители на фирмата доставчик на услугата, Дирекция „Социално подпомагане“ и ОС на БЧК.

Ръководството на фирмата благодари на всички партньори в изпълнението на хуманната мисия!