За двадесет и трета поредна година Центърът за ученическо техническо и научно творчество организира и проведе инициативата „Еколято“. В тазгодишното й издание участваха 120 деца от 4 до 8 клас. Те бяха разпределени в 4 смени с продължителност по 2 седмици.

Програмата на „Еколято 2020“ бе съобразена с изискванията на РЗИ-Разград заради извънредната епидемична обстановка и започна със здравна беседа от специалисти от здравната инспекция.

В „Еколято 2020“ се включиха различни институции.

 Незабравими емоции у децата остават след посещението на Русенски университет „Ангел Кънчев“-Филиал-Разград. Преподавателите организираха весели и занимателни химични експерименти. В някои от тях учениците по желание имаха възможност да участват самостоятелно под ръководството на гл.ас.д-р Илияна Николова. С помощта и указанията на проф. д.н. Станка Дамянова младите хора приготвиха здравословна напитка-домашна лимонада, с която почерпиха присъстващите. Гостоприемните домакини бяха приготвили и вкусни лакомства за гостите. Посещението в Русенския университет завърши с почерпка. Децата имаха възможност да разгледат занимателни и познавателни книжки за Европейския съюз. Всяко дете си тръгна с много положителни емоции, подарени книжки и благодарност към домакините за чудесния и изпълнен с много емоции ден.

   Участниците в екологичната инициатива се срещаха с екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград. Домакин на срещата бе Центъра за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) в областния град.

   Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

   Експертите от ОИЦ – Разград запознаха младите еколози с дейността и услугите на мрежата от Областни информационни центрове в България и представиха успешно приключили европроекти в Лудогорието.

   Във втората част на програмата се проведе викторина на тема „Да опознаем Европейския съюз”. Младите хора оживено се включиха в нея, а тези, които отговориха бързо и правилно на въпросите получиха награди.

Финалът на всяка смяна в Еколято е Детска академия по безопасност.

Инициативата, превърнала се в традиция през годините, събра под дърветата в Градския парк децата от втора смяна на „Еколято”.

   Разделени в две групи, заради спазването на необходимата дистанция и разпоредените противоепидемични мерки, малчуганите усвояваха знания как да реагират при критични ситуации и природни бедствия, на кого да се обадят при нужда, какви са правата и задълженията им, произтичащи от действащото в момента законодателство в страната.    Инспекторите „Детска педагогическа стая” от РУ-Разград и психологът на ОД на МВР бяха подготвили различни ролеви и забавни игри. Преди това обаче участниците отговаряха на въпроси от викторина. За всеки верен отговор получаваха бонус – изненада.

В секцията на БЧК млади доброволци обясняваха правилата за оказване на първа помощ в различни ситуации, като децата сами участваха в демонстрациите.
Полицейската академия е финалът на всяка смяна от лятната работа на децата. След откриването на инициативата на 17 юли, днес втората смяна деца преминаха през Академията. Работата с третата смяна подрастващи е насрочена за 14 август, а четвъртата – за 28 август. Партньори на ОД на МВР-Разград в осъществяването на инициативата са Български червен кръст и Центърът за ученическо, техническо и научно творчество.
Детската полицейска академия се провежда вече 20 години. Инициативата „Еколято“ се финансира от община Разград.

Подаръците за децата /тефтерчета със съвети за безопасност и химикали/ станаха факт благодарение на спонсорите „Амилум България“ и „Балканфарма-Разград“.