Национална олимпиада по Математическа лингвистика 28.04 – 1.05. 2017 г. в Смолян – Моника Владимирова Дацова 8а клас, паралелка „Математика, ИТ и английски език“ с преподавател г-жа Емилия Станкова.

Национално състезание по химия 21 – 23.04.2017 г. в Ловеч – Даяна Николова Николова, Ашкън Сали Ашкън, Джем Хюсеин Кула, Йоанна Благовестова Игнатова, Симона Деянова Петкова, Джамал Хамид-Реза Баят-Неджат, Несрин Наим Рамадан от 11в клас и Георги Иванов Игнатов от 12в клас, паралелки „Биология, химия и английски език“ с преподавател г-н Веселин Веселинов.

Национална олимпиада по Техническо чертане 21 – 23.04. 2017 г. – Николай Миленов Николаев от 8 б клас, паралелка „Информатика, математика и английски език“. Математическата гимназия има традиционни успехи, като в четири поредни години нейни ученици представят Разград на национално ниво в олимпиадата по техническо чертане. През 2015 г. ученичката Адриана Миленова бе първа в България с успех 6.00 (Адриана е по-голямата сестра на Николай). До миналата година ги подготвяше госпожа Гинка Минкова от Междуучилищния център – Разград.  Николай Миленов е подготвен от преподавателя в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ инж. Христо Терзиев.

Национална олимпиада по информационни технологии на 13 и 14 април 2017 г. във Варна – Каролина Петрова Колева, която има през 2015 г. първо място на националното състезание УебЛоз, а през 2016 г. – трето място на същото състезание. Каролина е от 12б клас, паралелка „Информатика, математика и английски език“ с преподавател инж.Надя Добрева.

На националната олимпиада по Английски език, която се състоя на 11 април в Благоевград бе представен и от ученичката от Математическата гимназия Алиша Горельова от 10в клас, паралелка „Биология, химия и английски език“ с преподавател Анета Инова.