С признание и поздрав за постигнат голям успех на един от съветниците започна сесията за Общински съвет-Разград. Местните парламентаристи аплодираха своя колега Ремзи Реджеб Осман, който наскоро стана световен шампион по борба за ветерани за седми път. Шампионът получи и тематичен букет – със златиста декорация и шампионска купа сред цветята, както и пожелания за още много победи на тепиха.

В дневния ред на деловата част от заседанието имаше 13 докладни записки, представени от заместник-кметовете Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Хабибе Расим. Съветниците подкрепиха 12 от докладните записки.  

Не събра мнозинство докладна, която не за пръв път влизаше на сесия – съгласие за продажба на два придаваеми общински терена по улична регулация. Заместник-кметът Мирослав Грънчаров обясни, че „придаваема част“ е този участък, който се оставя между улицата и определен имот, ширината му варира от сантиметри до 1,50 м. Съветниците обаче обсъдиха вариант за завишаване на цените на двата терена на улиците „Червен“ и Добруджа“, но това предложение не бе прието, както и предложението с първоначално предложените цени.

Дискусии имаше по докладната записка за приемане на Наредба №30 за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград. Преди внасянето й на заседание на Общинския съвет проектът е публикуван на интернет страницата на Община Разград за обсъждане, но предложения не са постъпили.  Наредба №30 се внася съобразно изискванията на Наредба №10 от 1.09.2016 г. на МОН. Новият нормативен документ регламентира условията, реда и критериите за осъществяването на приема на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Разград. В приложение са определени и прилежащите райони на шестте общински училища на територията на град Разград за обхват.

Сред по-подробно обсъжданите докладни записки бе и тази за утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина за физически и юридически лица. Представи я заместник-кметът Добрин Добрев, а на част от въпросите отговори и директорът на Общинско предприятие „Разградлес“ Свилен Йорданов. Увеличението на цените на дървата средно с 30-40% се налага и е съобразено с промяната в пазарните цени на дървесината, с увеличаването на разходите за добиване, на цените на консумативите – гориво и части на превозните средства, постъпването и на труда. Въпреки увеличението цените на дървата от общинското предприятие остават по-ниски от тези на държавните предприятия. Разлики в полза на ОП“Разградлес“ има и при сравнение със съседни региони с общински дружества – най-масовата обла дървесина в Разград е 82 лв. за куб.м., ще стане 108 лв., в Кубрат и Ветово е по 120 лв.

На сесията бе одобрен годишният отчет относно изпълнението на концесионните договори за 2021 г. от него става ясно, че Община Разград има 7 сключени концесионни договори за различни периоди, единият от които е изтекъл в края на миналата година, не са установени неизпълнения на действащите договори.

Съветниците одобриха и предложението Община Разград да кандидатства за финасиране по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Приета бе и докладната записка за удостояване на Хриса Гамишева с Наградата на името на Никола Икономов по случай 1 ноември – Деня на народните будители. Тя е дългогодишен общественик, секретар библиотекар н НЧ“Слънчев лъч-1902“-Островче, с богата обществено полезна дейност. Инициативен комитет предложи наградата да бъде връчена на Хриса Гамишева за дългогодишната й народополезна дейност в сферата на духовността и опазване на родовата и селищната памет на Островче. Наградата ще бъде връчена на тържествена церемония в Деня на народните будители.