От 01 септември до 20 ноември беше проведена поредна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години, в изпълнение на дейностите през 2017 г. по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015 -2020 г.

Дейностите по поставяне на силантите бяха изпълнени от девет лекари по дентална медицина от Областта: за район Разград – д-р Ангелова – регионален координатор по Програмата, докторите Енчева, Насалевска и Кузманова; за район Исперих – докторите Йовчева, Александрова и Адемов; за район Кубрат – докторите Мичева и Митева.

В Разградска област през този период бяха силанизирани 1186 зъбки на 351 деца от 5 до 8 години. За сравнение с предходната година са обхванати с 15 деца повече, съответно и с 96 повече са силанизираните зъбки.

През следващата 2018 г. дейностите по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца ще бъдат насочени към:
– здравното обучение, възпитание и мотивация на децата за опазване на оралното здраве;
– повишаване информираността на населението за необходимостта от профилактиката на оралните заболявания;
– намаляване на зъбния кариес, чрез поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години.

Запазете здравата и красива усмивка на Вашите деца, апелират от здравна инспекция в нашия град.