Областна администрация предостави безвъзмездно 11 компютърни конфигурации на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман“-Разград, съобщиха от пресцентъра на областна администрация.
Техниката бе получена преди това от Окръжна прокуратура-Разград поради отпаднала необходимост. Административният ръководител на институцията Тихомир Тодоров уточни, че предпочита Областният управител Гюнай Хюсмен като по-запознат с потребностите в различните обществени сфери в региона да предостави компютрите на хора и институции, които имат най-голяма нужда от тях.
Г-н Хюсмен благодари за доверието и за предоставената техника и от своя страна реши да предостави компютрите на ръководството на ПГИ “Робер Шуман“-Разград. „Образованието е сред приоритетите ми, а добрата материално-техническата база в училищата, подготвящи кадри за реалния бизнес, е много важна за подобряване на средата, в която се обучава бъдещото поколение“ – коментира Областният управител Гюнай Хюсмен.