По инициатива на ръководството на Община Разград след среща с кметовете на населени места и идентифициране на необходимост бяха закупени и предоставени общо 105 нови кошчета за смет.

През миналата седмица те бяха раздадени на кметовете по места, между 4 и 6 кошчета за всяко от населените места в зависимост от големината на селищата.

Кошчетата ще бъдат поставени на обществени места по преценка на кметовете.

Само за седмица това е втори изпълнен ангажимент на общинската управа към кметовете на населени места, свързан с подобряване на живота на хората в селата. На 31 юли за всяко село бе предоставена по една роторна косачка.