Община Разград продължава предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” от началото на месец март до края на 2018 година. Това стана възможно благодарение на одобреното проектно предложение и сключен договор между Фонд „Социална закрила” и местната управа. Финансирането е в размер на 30 015 лв.

50 са лицата, които са одобрени и ще получават храна от кухнята на Домашен социален патронаж, каза директорът на социалното звено Янка Георгиева. Паралелно с тази програма тече и осигуряване на обяд на още 50 социално слаби от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, уточни Георгиева.