Във връзка с дейностите по Плана на „Еколято2020“, което се провежда за 23-та поредна  година в Разград, на 8 юли, 22 юли, 5 август и 19 август, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Разград проведоха занятия с ученици от различни възрастови групи на тема „Електронен свят“.

Темата е заложена в Националната програма за превенция на психоактивни вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас. Занятията се проведоха в двора  на ЦПЛР-ЦУТНТ. Присъстваха около 100 деца като целта беше да се почувства и разбере зависимото поведение, да се научат да използват „електронния свят“ умерено, да се получи повече информация и различни гледни точки от всички участници по темата, да се провокира интерес за дискусия, да се научат на лична отговорност и регулация на дейностите.

С голямо настроение и проявено любопитство от страна на участниците, лекторите и децата говориха за магическите кристали и зависимостта от тях – или за: телефоните, компютрите, плейстейшъните, таблетите, компютърните игри. Представителите на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Разград коментираха с децата, че някои стратегически игри развиват различни умения, които могат да послужат за практически  ситуации в живота; обясниха им вероятността да имат и негативно влияние върху нашето ежедневие, тъй като след прекомерно играене на игри, следствието е пристрастяване. Пристрастяване, увреждане на очите и нездравословен начин на живот, бяха от водещите вреди, които написаха участниците и от четирите смени. Като ползи бяха отбелязани – получаване на нова информация, четене на книги, учене на чужди езици, комуникиране от разстояние, онлайн-обучението и др.

Анализът, който беше направен по време на занятията, показа повишаване на информираността на участниците относно причините, видовете и последиците от рисковото поведение на учениците в интернет пространството.

Децата правиха енергизиращи упражнения, играха състезателни игри за екипна работа. С играта „Алкоочила“ всички участници имаха възможността да усетят какво е чувството, когато си употребил алкохол.

Целта беше изпълнена – учениците си тръгнаха с усещането, че са се забавлявали, но и научили нещо важно, като всеки един от тях каза с една дума какво означава за него „електронния свят“. Дейностите бяха водени от Станислава Петрова – Председател ОБСНВ, Миленка Александрова – секретар ОБСНВ и експерти от ПИЦ към ОБСНВ – Йорданка Цонева, Димитър Трифонов и Гергана Йорданова.

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Разград благодарят на директора на ЦПЛР-ЦУТНТ Цветанка Русева, зам.-директора Даниела Кившанова и ръководителите на децата от четирите смени – Ренета Маринова, Пенка Маркова, Милен Митев, Мехмедали Мустафа, Надежда Габровска за съвместната работа в образователната и екологична инициатива „Еколято 2020“.