Общо 10 616 избиратели са упражнили правото си на глас в 18-ти Разградски избирателен район до 10 часа. Избирателната активност е 7, 96 %.

  Най-висока е избирателната активност в община Лозница – 9, 22 %, а най-ниска е тя в община Цар Калоян – 6, 53 %.

  По общини избирателната активност е следната: Разград – 7, 65 %  /3 948 гласували/, Исперих – 8, 52 %, /2 223 гласували/, Кубрат – 7, 89 % /1 492 гласували/, Завет – 7,8 % /875 гласували/, Лозница – 9, 22 % /953 гласували/, Самуил – 8, 07 % /721 гласували/ и Цар Калоян – 6, 53 % /404 гласували/.

  Общо 133 311 са хората в област Разград, имащи право на глас.  Общият брой на постоянните, служебните и подвижните секции в 18-ти избирателен район е 227, от които постоянни – 187, служебни – 10 и подвижни – 30.