Всичките 400 потребители на социалната услуга по проекта „Топъл обяд в община Разград“ ще получат великденски пакет – по 2 шарени яйца, половин козунак и дипляна с информация за големия християнски празник.

800-те яйца днес бяха боядисани в кухненското помещение на ЕТ“Петър Цонев-Петров-Цонев“ – фирмата, която по проекта доставя всеки ден обяд на нуждаещите се жители на 20 населени места в общината, без Черковна и Ушинци. Съдействие оказаха и част от потребителите на социалната услуга, както и от НЧ“Просвета 1919“-Пороище.

Великденските пакети ще бъдат раздадени заедно с обяда на потребителите утре, на Велики четвъртък.

Припомняме, че проектът „Топъл обяд в община Разград“ се финансира по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Оперативна Програма за храни и основно материално подпомагане. Той стартира в началото на годината, продължителността му е 33 месеца, в които всеки от потребителите ще получава обяд всеки работен ден от седмицата. Проектът е продължение на подобни инициативи, реализирани на територията на общината, но за пръв път потребителите са 400, досега най-големият брой бе 350.

Освен осигуряването на храна в проекта са предвидени и съпътстващи мерки, които са различни всеки месец, но са свързани със социализацията на потребителите – с получаване на информация за останалите социални и административни услуги, които могат да използват, на информация за предстоящи празници или друга полезна информация.