Превантивни мерки за предотвратяване на пътни инциденти с деца в началото на учебната година бяха обсъдени вчера на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
Акцентът бе поставен върху стартиралата на 7 септември кампания на Министерство на вътрешните работи „Да пазим децата на пътя“.
Зам. Областният управител Нурие Црънгалова запозна присъстващите с изпратено писмо от зам.-министъра на вътрешните работи Цвятко Георгиев, в което се настоява всички институции, които могат да окажат съдействие за създаване на по-добри условия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, да предприемат мерки.
Главният експерт в отдел „Транспорт” в община Разград Йордан Димитров докладва за извършените и предстоящи дейности свързани с обезопасяването на районите около училищата и детските градини. Той представи и новата инициатива за поставяне на надписи в пешеходните пътеки с надпис, който подсеща пешеходците да се огледат.

По време на комисията Божидар Божков-началник отдел „Охранителна полиция” към ОД на МВР- Разград представи анализ на пътната обстановка в областта от началото на годината. Милена Кехайова – директор на секретариата на Обл.съвет на Българския червен кръст информира за дейността на БЧК по обучение на населението по оказване на първа помощ на пострадали граждани при ПТП. Информация за предприети мерки посочиха и председателят на Обл.съвет на СБА Живко Каспаров, както и гл.експерт „Транспорт” в Община Разград Йордан Димитров.