Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов откри и ръководи заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, съобщиха от пресцентъра на областна управа. То бе свикано във връзка с провеждането на информационна кампания за Африканската чума по свинете (АСЧ), предприемане на контролни и превантивни мерки срещу болестта. В заседанието участваха представители на Областната дирекция по безопасност на храните, Областно пътно управление и Областния отдел на ИА“Автомобилна администрация“.

Директорът на ОДБХ д-р Илиян Драмалиев информира участниците в заседанието, че туристите, пътниците и работниците по основните пътища, по които преминават тежкотоварни МПС и други МПС от държави-челнки на ЕС и трети страни, могат да послужат като механичен фактор на предаване на вируса на АЧС. По-същественият риск за пренасяне на АЧС чрез туристи е, когато те пренасят вируса под форма на продукти/храна и тази храна попада в кухненски отпадъци, с които се изхранват свине. Д-р Драмалиев уточни, че с цел да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта АЧС, е необходимо по пътя за Варна да се почистват по-често положените специални бетонни контейнери за изхвърляне на хранителни отпадъци.

Заместник областният управител Евгени Драганов предложи да се извърши проверка и саниране на съществуващите контейнери по основните пътища и паркинги за почивка на територията на областта, и да се изпрати предложение до АПИ контейнерите да се почистват всеки месец.

Участниците в заседанието бяха категорични, че разпространението на силно заразната Африканска чума по свинете може да бъде спряно единствено и чрез строг контрол по пътищата. Всички участници в заседанието се обединиха и около становището, че много важна е ролята и на местната власт при прилагане на превантивните мерки срещу появата и разпространението на Африканската чума по свинете.

Участниците в заседанието взеха две конкретни решения. Едното е свързано с местните власти: „Да се уведомят кметовете на общините Разград, Лозница и Цар Калоян да извършат проверка, и вземат мерки за периодично почистване на зоните около основните пътища и паркинги за почивка, през които преминават тежкотоварни МПС или други МПС. Да не се допуска излизане на свине по улици и сметища, и изхранване с кухненски отпадъци, както и изхвърляне на кухненски отпадъци по сметища, улици и около селата“. Второто решение е да се изпрати предложение до АПИ да организират ежемесечно почистване на бетонните контейнери по паркингите край основните пътища на територията на областта, а където няма такива съдове за смет – да се поставят.