Десетокласничките Светослава, Стефани, Джейда и Димана от ПГИ „Робер Шуман“ започнаха от 1 юли производствена практика в Областна администрация Разград.

Момичетата учат в паралелка със специалност „Митническа и данъчна администрация“.

Днес те представиха пред Областния управител Владимир Димитров заданията, които имат от гимназията – да разработят обща тема, която касае администрацията и работата в нея, както и свободна тема по техен избор.

През следващите две седмици те ще се запознават с управлението и структурата, с вътрешните правила на работа в Областна администрация, с класификацията на счетоводните документи и счетоводното отчитане, както и със спецификата на работата на държавните служители.

Областният управител заяви, че ще им съдейства и ще осигури всичко необходимо, за да могат да изпълнят заданията си.