Секретарят на Община Разград Нели Добрева отвори днес кутията за мнения и предложения, която се намира на партерния етаж на сградата на Общината. Тази процедура се извършва периодично от тричленна комисия, в която влизат и специалистът „Връзки с обществеността“ и служител на „Пропуски“.

Установено бе, че през последните месеци в кутията са пуснати от граждани 4 сигнала и жалби.

Два от сигналите съдържат положителни отзиви, единият – и положителни, и отрицателни, а четвъртият е жалба за проблем с осветлението, който непосредствено след отварянето на кутията бе разпределен по компетентност.

И двата положителни отзива са за служители в отдел „Местни данъци и такси“. Третият касае работещите в трите офиса на партерния етаж, относно които гражданката, подала сигнала, счита, че служителите „си вършат стриктно работата, но тонът и отношението са за критика“. Тя допълва, че „единствените, които са любезни и несърдити, са жената на пропуска и госпожата на касата“.

След отварянето на кутията за мнения и предложения и изваждането на събраните сигнали, тя бе затворена и в нея може да продължат да се пускат мнения и предложения.  Припомняме, че има още няколко възможности за подаване на сигнали в Община Разград: в Деловодството на Община Разград; на електронна поща obshtina@razgrad.bg; на тел. (084) 660 091; на тел.  (084) 661200; на тел:  084/618 335 – за сигнали за аварии и нередности, свързани с уличното осветление; по пощата на адрес: гр. Разград 7200, бул. „Бели Лом“ № 37А; на телефоните и електронните адреси на ръководството на Община Разград и на съответните отдели, те са публикувани в секция „Контакти“ на сайта на Община Разград.