Четирима нови общински координатори в КНСБ ще работят през следващия 5-годишен мандат, съобщи областният координатор на Регионалния съвет на структурата в Разград Грациела Ранкова.

Новите лица са в Община Кубрат-Борислав Борисов, учител в СОУ „Хр. Ботев“-Кубрат и дългогодишен общински координатор към СБУ, община Самуил- Севгюл Мустафа, учител в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-Самуил, също досегашен координатор на СБУ, Община Завет-Диана Илиева, учителка, дългогодишен координатор на НУС и община Цар Калоян-Нина Лалева, учителка в ОУ „П. Хилендарски“ с.Езерче.

За община Лозница и Община Исперих остават досегашните координатори, съответно Йордан Колев и Сали Юмер.

Новите общински координатори са утвърдени на заседание на Изпълнителния комитет на КНСБ в София, в края на миналата година.