Бъдещи предприемачи – ученици от четвърти клас от местното СУ „Христо Ботев“ с ръководител Величка Иванова посетиха общинската администрация на 21.03.2019 година и се запознаха с функциите, ангажиментите и отговорностите на кмета, като ръководител на местната власт.  За ежедневието на кмета, за неговите задачи и отговорности малките любознайковци чуха от самия кмет Алкин Неби, който домакинства срещата. Всички участници получиха от кмета медалиони „Гражданин на Община Кубрат“.  По време на срещата децата поставиха на вниманието на градоначалника искане за специална площадка за каране на ролери, скейтбордове и велоалея.

Тази година заниманията са подчинени на програмата „Нашата общност“, сподели по време на срещата ръководителката В. Иванова и запозна с идеята на програмата, която цели учениците да получат знания за различните професии. Чрез посещения и симулационни игри, предприемачите до сега са се запознали с икономическата роля на държавата и общината, като са идентифицирали услугите, които тя предоставя на гражданите, както и необходимостта от данъци. Също така са имали възможност да се запознаят с кръговия поток на парите в икономиката, взели са решения чрез гласуване и  са разбрали най-важното, че гражданите, трябва да поемат отговорност за благосъстоянието на своята общност. Към момента са посетени  различни фирми  от района, които запознават с  различни производствени техники и технологии в областта на земеделието, зърнодобива, животновъдството, млекопреработването и др.

След срещата с кмета, учениците  се срещнаха и с представители на местната комисия, които ги поздравиха и стимулираха с методически материали с позитивни послания  „за по-добър, по-мирен и по-хармоничен свят“. Светлана Кирилова, от името на местната комисия пожела на младите предприемачи да са все така любознателни, да искат и да знаят  за да могат да реализират  уверено мечтите и идеите си.

д-р Надие Карагьозова-Нади