Повече от 40 четвъртокласници от разградското основно училище „Васил Левски“ участваха в инициатива на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ за събиране на дъбови жълъди. Тази година, част отстопанствата в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП събират жълъди, които предават на Държавно горско стопанство Горна Оряховица. В разсадника към стопанството се произвеждат дъбови фиданки, които се използват за залесяване и попълване на горски култури.

По време на инициативата, разградските ученици научиха много любопитни факти за работата на лесовъдите в гората. Чрез забавни и образователни игри, опитните горски педагози от ДЛС „Воден-Ири Хисар“ им показаха какви грижи полагат за дърветата и дивеча в стопанството. В резултат от двудневната инициатива, четвъртокласниците събраха повече от 47 килограма жълъди. Инициативата ще продължи до началото на следващата седмица, като в нея ще се включат още два класа от същото училище.