Съставът на Районен съд – Исперих бе попълнен с нов магистрат, след като днес Чавдар Николов встъпи в длъжност „съдия“ в правораздавателната институция.

Съдия Николов встъпи в длъжност след спечелен конкурс, обявен в началото на годината от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Той положи клетва пред Председателя на Районен съд – Исперих – Елица Бояджиева – Георгиева, съдебните служители, представители на полицията, прокуратурата, нотариуси и адвокатската общност в града, и подписа клетвен лист, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.

На тържествената церемония съдия Бояджиева – Георгиева пожела здраве и успехи в работата на магистрата. Увери го, че сплотеният малък колектив на съда ще му съдейства за по-бързата адаптация на новото работно място, за да правораздава и повишава престижа на съдебната власт.   

Съдия Николов е от Дулово. Завършил е „Право“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Работил е над 8 години като съдебен помощник в Софийски градски съд. Бил е и главен юрисконсулт в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Съдия Николов ще участва при разглеждането на граждански, наказателни и административнонаказателни дела в Районен съд – Исперих.