Центърът за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество Разград организира конкурс – изложба под надслов „Коледни фантазии“. В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас. Надпреварата е индивидуална и се осъществява в две направления. Първото е за картичка, а второто – за сурвакници, колажи, макети и други интересни хрумвания с Коледна и Новогодишна тематика.
Произведенията трябва да бъдат съпроводени с трите имена на участника, училище, клас и години.
Творбите не се връщат на участниците. Срокът за подаването им е 17 декември в ЦУТНТ, улица „Трапезица” №1. Най-добрите творения ще бъдат наградени на Коледното тържество на ЦУТНТ на 22 декември от 15.00 часа. Организаторите са предвидили страхотни награди.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:
телефон: 084 66 27 16, GSM: 0889194286 – Георги Иванов

…..