След като представителите на политическите партии, участвали в консултациите за РИК – Разград, не се разбраха, решението за състава на комисията ще е на ЦИК. Консултациите бяха свикани и водени от областния управител Гюнай Хюсмен и се проведоха в заседателната зала на Областна администрация. В тях от страна на политическите сили взеха участие Валентин Василев /ГЕРБ/, Стоян Ненчев /„БСП за България“/, Добрин Добрев /„БСП за България“/, Мехмед Салим /ДПС/,  Димитър Димитров /„Обединени патриоти“/, Даниела Кушкова /ПП „Воля“/, Огнян Обрешков /„Демократична България“, Областна администрация бе представена още от заместник-областния управител Нурие Црънгалова и секретаря Михаил Тодоров.

Валентин Василев предложи от името на  ГЕРБ председател на РИК да е Хубан Соколов, а членове – Ралица Костова-Цветанова, Николай Инков, Мирослава Христова, Айсел Хасанова и Павлина Кившанова. Мехмед Салим от ДПС също предложи председател – Нергин Хамдиев, а за член – Юмгюл Ахмедова. От името на Коалиция „БСП за България“ Добрин Добрев поиска председател да е Силвия Великова, а членове – Савина Ангелова,  Катинка Матеева, Иван Иванов. Чрез Димитър Димитров „Обединени патриоти“ предложиха един член – Светлана Неделчева, а Воля чрез Даниела Кушкова също един член -.Сюлбие Ибрямова. Огнян Обрешков от „Демократична България“ предложи за председател Жоро Чобанов.

Така бяха събрани 4 предложения за председател – от ГЕРБ,  Коалиция „БСП за България“; ДПС и „Демократична България“.  „Демократична България“ предложи компромисното решение да вземе едното заместник-председателско място. ДПС и БСП също обявиха, че могат да се откажат от претенции за председател, но и двете политически сили поискаха да имат секретар в комисията. В крайна сметка ГЕРБ и ДПС не отстъпиха от претенциите за председател на РИК. След като не се стигна до споразумение, областният управител Гюнай Хюсмен обяви, че ще изпрати протокола от консултациите  и всички необходими документи в ЦИК за назначаване на РИК Разград.

     Числеността на РИК за райони с до 9 мандата, какъвто е 18-ти Разградски изборен район, е с общ брой 13 членове, вкл. председател, двама заместник-председатели и секретар, като съотношението между парламентарно представените партии и коалиции е следното:

  • Партия „ГЕРБ” – 5 членове;
  • Коалиция „БСП за България“ – 4 членове;
  • Партия „ДПС” – 2 члена;
  • Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“ –  1 член;
  • Партия „Воля” – 1 член.

Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Извън броя на членовете на РИК, партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по 1 член в комисията, това е Коалиция „Демократична България“.

Тъй като общият брой на членовете на РИК става 14, т.е. четно число, съгласно чл. 61, ал. 8 от ИК парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член. В случая това е партия ГЕРБ и членовете на РИК стават 15.