Неправителствената организация „Център за подкрепа на жени в с. Стражец“ потърси съдействие от областния управител Гюнай Хюсмен за оборудване на работните помещения в Кризисния център за жертви на домашно насилие в същото село. Хюсмен прие Мелиха Хасанова, член на УС на организацията, и изпълнителния директор на „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков.

На срещата отново бе представен проблема с липсата на напредък за откриване на Кризисния център. Причините за това са, че няма оборудване за помещенията, а електрическа инсталация е остаряла и не може да захрани климатичните системи за отопление. Според Мелиха Хасанова, за да може затрудненията да бъдат отстранени и Центърът да заработи, са нужни 50 000 лв.

Областният управител Гюнай Хюсмен потвърди своята ангажираност  да търси възможности да бъдат оборудвани работните помещения и решен проблемът с електрозахранването.