В условията на извънредно положение Центърът за социална интеграция и рехабилитация „Емилиян“ към Община Разград работи със своите потребители по всички възможни дистанционни начини, свързани с интернет и телефонна връзка. Освен това специалистите от социалната услуга от днес оказват съдействие и на граждани, които не са потребители на ЦСРИ.

Според специалистите в „Емилиян“ пандемията от COVID 19 донесе безпрецедентни предизвикателства и несигурност в личния и професионален живот на хората в България, които въпреки всичко продължават да се грижат за децата си, собствените си родители и семейства в ситуация на криза, болка, страх и притеснение за това, което предстои.

В тази връзка Центърът за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“ предлага на децата и родителите от общността възможност за психологическо консултиране по телефона, като целта е да се споделят и коментират въпроси и теми, вълнуващи родителите в настоящия момент:

-подкрепа на семейството в отглеждането и възпитанието на дете/ца в ситуация на промяна и криза;

-придобиване на познания и умения за позитивно родителстване;

-улесняване изпълнението ролята на родител, като се развият умения за общуване, доверие и приемане на преживяванията детето;

-помощ на родителите да коригират неприемливото поведение на децата си;

-партниране в двойката;

-конструктивно общуване;

-граници и правила в семейството;

-отношения и връзки в семейството,

-стилове на родителстване,

-семейни модели на общуване и др.

Психологическо консултиране по телефона ще се извършва по предварителна заявка и график, всяка сесия ще продължава по 30 минути. Консултациите ще извършва Милкана Михайлова – психолог, системен брачен и фамилен консултант.

Услугата ще се извършва до един месец от снемане на извънредното положение.

Заявки се приемат всеки работен ден между 8,00 ч. и 16,00 ч. на телефони: 0893 389 289 – Снежанка Пенчева и 084 /66 14 56 – Севинч Рамадан.