Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев и началникът на отдел „Опазване на околната среда“ Недим Тахиров посетиха днес Центъра за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита-Разград, за да се запознаят на място с подготовката за стартирането на дейността по събиране на отпадъци.

Центърът е изграден по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“, който се реализира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Подобни пилотни центрове по проекта вече функционират в общините Левски, Съединение, Созопол и Шумен. Основната цел на изграждането на центровете е опасните отпадъци да не отиват в съдовете за битова смет и да не замърсяват Регионалните депа за неопасни отпадъци.

Разградският център се намира на ул. „Костур“28, ръководител на звеното е Иван Дучев, в него работят още 5 човека. Опасните отпадъци от бита се събират в 11 контейнера с общ капацитет 25 тона. Във всеки контейнер временно се съхраняват различни видове опасни домакински отпадъци, сред които: батерии, бои, мастила, лепила, антифризни течности, батерии, фотографски материали, масла, луминисцентни тръби, киселини, разтворители, маслени филтри, лекарства с изтекъл срок на годност, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излязла от употреба хладилна и климатична техника  и други.

Предаването на подобни отпадъци се извършва в мобилни пунктове – два оборудвани микробуса с различни съдове за различните отпадъци. От 15 юли те ще посещават по предварително обявен график населените места от община Разград. Първият график – за месец юли – вече е публикуван на сайта на Община Разград – https://www.razgrad.bg/component/k2/g-r-a-f-i-k-za-sabirane-na-opasni-bitovi-otpadatsi-ot-mobilnite-punktove-kam-%E2%80%9Etsentar-za-sabirane-i-vremenno-sahranenie-na-opasni-otpadatsi-ot-bita-%E2%80%93-razgrad%E2%80%9C-za-mesets-yuli-2020-g. В сряда бусовете ще посетят Балкански, Благоево и Дряновец, където ще останат по 2 часа. В областния град са предвидени 6 пункта в различни райони на Разград: ЖК “Орел“ – паркинг до административна сграда на Община Разград; ЖК “Абритус“ – обръщало на ул. “Св. Климент“; ЖК “Васил Левски“ – кръстовище на ул. “Росица“ и ул. “Струмица“; ЖК “Майстор Манол“ – паркинг зад ОП “Разградлес“; Кв “Варош“ – ул. “Антим“ до читалище „Развитие“; Център – паркинг до средношколско общежитие. В Разград първата спирка на подвижните пунктове е жк „Орел“ на 22 юли. Отпадъците могат да се предават и на място в Центъра.

След като се напълнят контейнерите, прогнозният срок, в който това ще се случи, е 1 година, съдържанието им ще бъде транспортирано за последващо обезвреждане. То ще бъде извършено от специализирана фирма, която ще бъде избрана по Закона за обществените поръчки.

Предстоят и разговори за сключване на договори с останалите общини от Разградска област, за да могат техните жители също да използват услугите на  Центъра за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита-Разград.