На 22 март, като част от съвместни мероприятия между социалните услуги на територията на Община Разград и други организации и институции за популяризиране на социалната работа и професията „социален работник”, потребители от Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания с. Просторно посетиха Районно управление „Полиция“ – Разград, съобщиха от пресцентъра на местната управа.
Те се запознаха на място с работата на униформените, дори сами сложиха върху себе си част от специализираната екипировка, видяха отблизо пистолет, белезници и се качиха в полицейската кола.
Директорът на РУ „Полиция“ Деян Пейчев ги посрещна и също им разказа за работата на полицаите, а потребителите от социалната институция подариха на дирекцията сувенири, които те сами са изработили.
Другите две институции, които посетиха възрастните хора с увреждания бяха НЗОК и Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Разград.
Същия ден при съвместно мероприятие между Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и Домашен социален патронаж гр. Разград, в двора на Комплекса децата и младежите засадиха пролетни цветя.