Събитието се осъществи по инициатива на председатели и членуващи в клубовете на разградския общински Съюз на пенсионерите. Желанието на възрастните беше да научат повече за резултатите от стореното с европейски средства в Лудогорието, както и да се информират какви възможности има за финансиране с европейски средства на техни дейности и прояви.

Участниците изгледаха втория видеофилм на ОИЦ „Успешни европроекти в област Разград 2007-2015” и се запознаха с възможностите за неправителствени организации да кандидатстват с проекти през новия програмен период 2014-2020 г.

Присъстващите проявиха силен интерес и към изпълнението на проекта, чрез който се обновява централната градска част на Разград. Илин Солаков, архитект в общинската администрация представи основната цел и дейностите на проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на гр. Разград”, изпълняван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. След като разясни подробно оставащите проектни дейности, както и сроковете, в които се очаква те да приключат, арх. Солаков отговори на много въпроси.

Всички участници в срещата получиха рекламно-информационни материали на ОИЦ–Разград и на Управляващите органи на оперативните програми.