В началото на първия й работен ден Кметът Добрин Добрев я представи на началниците на дирекцията и отделите, които са в нейния ресор – Дирекция „Устройство на територията, кадастър, контрол на строителството“, Отдел „Общинска собственост“, Отдел „Икономически дейности“ и Отдел „Опазване на обществения ред“. В ресора й са и общинските предприятия „Ремонтстрой“ и „Бизнесзона „Перистър“, с чиито ръководители се срещна по-късно.

„Това направление изисква експедитивност в обслужването на гражданите, работили сте с г-жа Расим в предходния мандат, смятам, че можете заедно да свършите работата, която се изисква от Общинска администрация“ – заяви  Кметът Добрин Добрев. Той допълни, че сред идеите за подобряване на работата в това направление, които са обсъдили със заместник-кмета Хабибе Расим, е проучване на възможностите за дигитализация на архивите, за да се подобри обслужването на гражданите, като по-лесно се намират документи с дълъг срок на съхранение и голям обем.

Г-жа Расим изрази убеденост, че заедно със служителите в това направление ще се работи в интерес на гражданите на община Разград. Заяви, че за нея е изключително важна работата в екип и ще разчита на опита и професионализма на ръководителите и служителите в звената в нейния ресор.

Хабибе Расим е родена в Разград. Средното си образование е завършила в Техникум по икономика-Разград. Тя е бакалавър по специалностите „Социални дейности“ и „Икономика“ от ШУ“Епископ Константин Преславски“ и магистър също в две специалности – „Финанси“ и „Право“ от ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“-Велико Търново.

Работила е като технически сътрудник в частна фирма. Има опит в държавната администрация, била е технически сътрудник и главен специалист в Областна администрация общо 3 години. Работила е и в съдебната система – в продължение на 13 години е съдебен деловодител в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд-Разград. От октомври 2020 г. до октомври 2021 г. е юрисконсулт в Община Лозница. От 12 октомври 2021 г. до 10 ноември 2023 г. бе заместник-кмет в Община Разград по хуманитарните дейности. На местните избори през октомври 2023 г. бе избрана за общински съветник в Общински съвет-Разград.

Хабибе Расим има интереси и ангажименти в различни сфери на обществения живот. Участвала е в множество обучения и курсове.