Кметството на Община Кълъраш е бенефициент на проекта „100 години героите на Кълъраш“, финансиран от Министерството на Културата и Националната Идентичност, като част от мерките, предприети от румънското правителство по повод празника на “Стогодишнината от Големия Съюз“ / 1918-2018 г. /.

 Изпълнението на този проект трябваше да бъде извършено от колектива на Общинския музей в Кълъраш, който в сътрудничество с колеги от музея „Долен Дунав“ в Кълъраш и Музея на цивилизацията „Гумелника“ в град Олтеница, като направи снимки, необходими за тази изложба.

 Фотографската изложба на паметници и военни чествания, построени в област Кълъраш в памет на героите от Първата световна война, беше открита едновременно в град Кълъраш и град Олтеница на 1 декември. Следва да бъде открита днес в Разград, следващата седмица в Силистра и в седмицата между 17-21 декември в град Кълъраш в Република Молдова. И трите града са побратими с град Кълъраш / Румъния.

 Изложбата включва 30 билборда с 29 снимки на паметници, паметните плочи, скулптори и други възпоменателни произведения, както и карта, върху която са обозначени със символ.

 Те са дело на румънски скулптори, известни със своята работа в тази област:

ТЕОДОР БУРКА, В. В. РЕШКАНУ,  ДУМИТРЕСКУ, ЙОАН ЙОРДАКЕСКУ, ЙОН ЧЕРНЕСКУ, НИКОЛА КАГЕОРГИС, СПИРИДОН ДЖОРДЖЕСКУ, ЗАХИУ РАЙЧИУ, ДУМИТРУ  МЪЦАОАНУ, МУСТА ФЛОРИН, ПАРСИЧ и МЕЦАРОБА, КАМПУ – ЛУНГ  МУСЧЕЛ  и други. Реализацията им представлява  почитане на паметта на онези, които направиха саможертва за Румъния.Тяхното представяне в тази фотоизложба е почит и признание, от гражданите на Кълъраш за Стогодишнината на Великия съюз.

……………               ………….                 …………                   …………                       …………               ………..

Călăraşi Municipality’s City Hall is the beneficiary of the „EROI CĂLĂRĂŞENI LA ​​CENTENAR“ project financed by the Ministry of Culture and National Identity as part of the measures taken by the Romanian Government on the occasion of the celebration of the BIG UNION’s CENTENARY (1918-2018).

The implementation of this project had to be made by the collective of Călăraşi Municipal Museum, which, in collaboration with colleagues from the Lower Danube Museum in Călăraşi and the Gumelniţa Civilization Museum in Olteniţa, made the photos necessary for this exhibition.

The photo exhibition of monuments and war commemorations built in Călăraşi County in the memory of the heroes of the First World War was opened simultaneously in Calarasi and Olteniţa on first of December. Following to be opened today in Razgrad, next week in Silistra and in the 17-21st December week in the city of Calarasi in the Republic of Moldova. The three towns are sister cities with Calarasi.

The exhibition includes 30 billboards with 29 photographs of monuments and commemorative works, and a map on which the monuments are identified by a symbol.

The monuments are works of Romanian sculptors known for their work in this field:

Dumitru Mătăoanu, Iordănescu Ioan, Spiridon Georgescu, Teodor Burcă, Vasile Ionescu Varo. Some monuments are more imposing, such as those from Oltenita, Călăraşi, Unirea, Budesti, Fundulea, Chiselet, Dor Mărunt, Lehliu, Şoldanu, Tămădăul Mare, Ulmeni, others are simpler as Belciugatele, Dorobanţu, Răzvani, Dragoş – Water, Stefan. Their realization represented then and now signs of honouring the memory of those who made the ultimate sacrifice for Romania to become and remain Great, and their presentation in this exhibition is a modest homage brought by the Calarasi citizens for the Centenary of the Great Union.