Главният секретар на Областна администрация-Разград Михаил Тодоров участва във форум на тема „Училището  – възпитание в традиции и ценности”, на който бе представен идейният проект на ОУ”Ив.С.Тургенев”-Разград „Интерактивно капанско село”, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Сред целите на проекта е съхранение на традиции, обичаи и ритуали на етнографската група „капанци” при обучението и възпитанието на децата. Предвижда се в училищния двор да бъде изградено селище от макети, възпроизвеждащи автентични капански къщи, дюкяни и занаятчийници, включващо детски интерактивни работилници – пещ за хляб, тъкачество и обущарство, грънчарство и гравиране – художествено гравиране, дърводелство и дърворезба, плетене и макраме; зеленчукова градина; зона за традиционни детски капански събори. Подготвят се доброволчески акции за събиране на оръдия на бита и труда и други дейности.

Директорът на ОУ ”Ив.С.Тургенев” Милена Орешкова съобщи, че ръководството на училището обмисля възможности да се популяризира интерактивното културно-историческо капанско село, както и за съвместна дейност с други ученици от общината, страната и партниращите български общности и училища от чужбина, както и партньори по проект „Еразъм”.

Г-н Тодоров поздрави авторите на инициативата за родолюбивата идея, чиято реализация би привлякла интереса както на жителите на Лудогорието, така и на гостите на региона.

Преди началото на форума Главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров връчи на седем ученика от ОУ ”Ив.С.Тургенев”-Разград грамоти за участие в Първия Национален конкурс за детска рисунка „Приказният свят на моя роден край”, организиран от Община Цар Калоян и НЧ ”Съзнай себе си 1895”-Цар Калоян.