На 9 февруари в зала № 712 на Областна администрация Разград се проведе учредително заседание на Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, съобщиха от пресслужбата на губернатора.
На заседанието присъстваха членовете на основния състав на съвета: кметове на общини и ръководители на териториални звена на централната изпълнителна и на съдебната власт в област Разград като: Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Регионална дирекция на МВР, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Регионална здравна инспекция, Регионален инспекторат по образованието; представители на болница „Св. Иван Рилски”, гр. Разград; Център за обществена подкрепа Разград; Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград”; Сдружение на общопрактикуващите лекари в област Разград.
Заседанието бе открито и ръководено от Зам. областния управител Виолета Тодорова, която представи специалните гости – г-жа Мая Манолова – Омбудсман на Република България и г-жа Вергиния Мичева-Русева – Заместник-министър на правосъдието.
Г-жа Нурие Црънгалова – Зам. областен управител на област Разград, представи приветствие от Областния управител на област Разград – г-н Манол Кившанов, след което беше дадена думата на г-жа Мая Манолова и г-жа Вергиния Мичева за встъпителни думи за днешното събитие.
Актрисата Димитрина Гинева от Държавен драматичен театър „Антон Страшимиров” Разград художествено представи реален случай от Доклада на тема „Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното насилие” на Центъра на НПО в град Разград.
Г-н Георги Милков – Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Център на Неправителствените организации в Разград”, представи добри практики по превенция на домашното насилие в област Разград.
Коментари и други добри практики по темата за превенция на домашното насилие в област Разград споделиха и д-р Валентин Василев, Кмет на Община Разград; г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС Разград; Бейтула Мюмюн – Кмет на община Самуил; г-жа Таня Костова, Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, г-н Росен Аврамов – Директор на Център за обществена подкрепа, град Разград, управляван от Сдружение „Жанета”.

Светлин Симеонов – главен експерт в Областна администрация Разград представи статута на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, след което всички членове в Съвета имаха възможност да изразят допълнителни становища и коментари, относно неговия статут и принципно изразиха своето съгласие.
Областният управител ще издаде заповед за състава и статута на Съвета, след което всички членове ще получат копие.
Създаването на Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е важен етап в процеса на превенция на домашното насилие на областно ниво, като развива постиженията в рамките на Местния механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград, създаден през 2011 г. в област Разград, по инициатива на Сдружение с нестопанска цел „Център на Неправителствените организации в Разград”.
През 2015 г. Центърът на Неправителствените организации в Разград организира редица обществени срещи и мобилни приемни във всички седем общини на област Разград с цел превенция на домашното насилие. В срещите участваха представители на различни професионални групи – съдии, прокурори, адвокати, социални работници, служители на МВР и общински администрации, експерти и др.
Участниците в срещите се обединиха около идеята, Областният управител на област Разград да бъде координиращ орган в процеса на превенция на домашното насилие, като участва активно в процеса и подкрепя добрите практики на ангажираните институции.
Създаването на Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е заложено като приоритет в разработената в края на 2015 г. Стратегията на област Разград за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.
Съществуването на консултативни органи, с представители на различни власти, има важна роля в процеса на вземане на решения на ниво политики.