Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“ Разград отново е сред одобрените кандидати за стратегически партньорства за иновации и обмяна на добри практики на тема „В Европа – децата в страната на чудесата“, съобщи директорът на учебното заведение Милена Орешкова.

На 16 юли 2019 г. екипът на ЦРЧР предостави резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, с краен срок за кандидатстване 21/26.03.2019г.

Този път училището е водещата организация с инициатор и ръководител на проекта преподавателят по английски език Айтен Кязимова. За период от две години учители и ученици от 8 държави ще обменят опит в областта на световното културно наследство. Партньори по проекта са училища, НПО и Фондация от страните Турция, Гърция, Полша, Словения, Италия, Испания и Португалия. Проектът е на стойност 124 572 евро и включва транснационални срещи във всяка една от страните и обучителни събития като превес ще имат иновации в областта на информационните технологии, СТЕМ, Коудинг и др.

Целта на проекта е да бъде въвлечена училищната общност, община, културни институции и родители за опазване и грижа към Световното културно наследство. С многобройни дейности по проекта и от областта на музиката, изобразителното изкуство, спорт и други ще се разнообразяват учениците на училището, а най-мотивираните ще имат възможността да се запознаят с връстници от други европейски страни и да общуват и обогатят знанията си на английски език.