Учениците от I  до XII клас във всички училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в община Разград, област Разград преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Това разпореди днес началникът на РУО-Разград Ангел Петков. Периодът, в който заповедта ще е в сила е от 29.10.2021 г. до 12.11.2021 г.

  Мярката е мотивирана с необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, с цел да бъдат запазени живота и здравето на учениците, педагозите и другите служители от сферата на образованието.