Окръжен и Районен съд – Разград организират конкурс за ученическа рисунка като част от инициативата „Ден на отворените врати – 2023 г.”, която ще се проведе на 27.04.2023 г. Темата, на която трябва да отговарят творбите на малките художници е „Най-добрият човек, когото познавам“.

                                               Условия за участие:

           Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

  • Първа възрастова група – ученици от 1 до 4 клас
  • Втора възрастова група – ученици от 5 до 7 клас

        Необходимо е на гърба на всяка рисунка да бъдат написани трите имена на малкия художник, неговата възраст, учебното заведение, което посещава, клас, както и телефонен номер за контакт на учител или родител.            

                            Изисквания към конкурсните работи:

  • Могат да се използват разнообразни материали и техники – бои, моливи, флумастери, пастели и др.;
  • Няма ограничение относно формата на творбите;
  • Всеки ученик може да участва само с една творба;

        Рисунките се подават лично или по пощата от 9.00 часа на 15.03.2023 г. до 17.00 часа на 20.04.2023 г. на адрес: гр. Разград 7200, пл. „Независимост” № 1, Окръжен съд – Разград, стая № 217, на вниманието на Т. Маринова – „Човешки ресурси” – за Конкурса за ученическа рисунка.

        Постъпилите рисунки ще бъдат оценени от жури. Класираните на първите три места във всяка възрастова група ще получат награди.

     Имената на победителите в двете възрастови групи ще бъдат обявени на интернет страницата на Окръжен съд – Разград, а всички участници ще бъдат поканени на церемония по награждаване, която ще се състои в Деня на отворените врати – 27.04.2023 г. от 11.30 часа във фоайето на Общинския културен център. При обективна невъзможност церемонията да се проведе, наградите на отличените ученици ще бъдат изпратени по пощата.

        Най-добрите творби ще бъдат подредени в изложба във фоайето на съдебната палата.

Уведомяваме Ви, че участието в конкурса е доброволно, а снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Окръжен и Районен съд – Разград, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел на интернет страниците на двете съдебни институции, както и във Фейсбук страницата на Висшия съдебен съвет.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на двете съдебни институции.

        За повече информация: 084/66-11-84 и 0877 455 006.