Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов откри днес Ученически екологичен форум на тема „Промени в климата“, чиито домакин бе Областна администрация, съобщиха от пресцентъра на институцията.
Пред учениците от общо девет училища от област Разград г-н Драганов изрази задоволството си, че младите хора се вълнуват от екологичните проблеми и им пожела този интерес да продължи, тъй като темата е важна за съвременното общество.
Пред учениците доклад изнесе проф. Нешо Чипев – член на БАН и на катедра „Биология“ към Факултета по природни науки в Шуменски университет „Св. Константин Преславски“. Тийнейджърите също представиха свои мултимедийни презентации по екологични теми. Форумът завърши с връчваен на сертификати за участие.
Организатор на Ученическия екологичен форум бе Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“-Разград чрез три от клубовете по проекта „Твоят час“ – „Приятели на природата“ с ръководител Мариана Господинова, „Туризъм“ с ръководител Красимира Рачева и „Уменията на 21 век“ с ръководител Цветалина Занкова.
Целите на тази инициатива, посветена на Международния ден на Земята, бяха разбиране същността на проблема за промените в климата, повишаване информираността на учениците по темата и развиване на нагласи за по-отговорно отношение на обществото към околната среда.
Екофорумът е една от инициативите, посветени на 55-годишнина на НПТГ “Шандор Петьофи“, проведе се под егидата на Националния ученически екопарламент.