Днес стартира онлайн конкурс за млади предприемачи на тема: „Имам бизнес идея!” в рамките на инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019”, съобщи управителят на ОИЦ Разград Юлиян Данаилов. В България кампанията се провежда от Дирекция „ЦКЗ” в Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 14 до 18 години от всички училища в област Разград.

Кандидатите трябва да изготвят и изпратят видеоклип на тема: „Имам бизнес идея!” с продължителност не повече от 2 минути и големина до 25 МВ;

Всички видеоклипове се изпращат директно към създаденото за целите на Конкурса събитие във Facebook страницата на ОИЦ – Разград, като съобщение в Мessenger: https://www.facebook.com/events/428860097921875/?active_tab=about

Крайният срок за подаване на видеоклиповете е 12 май 2019 г.

Авторите на десетте най-добри бизнес идеи от област Разград ще получат награди, а двамата победители ще посетят София Тех Парк.

Необходимите документи за кандидатстване в конкурса са публикувани във Facebook събитието на ОИЦ – Разград и в Единния портал на еврофондовете в България: https://www.eufunds.bg/bg/node/1494