Центърът на НПО в Разград организира флашмоб, посветен на приятелството и усмивката в рамките на младежки проект за интеркултурния диалог. В събитието се включиха ученици от шест разградски училища. С песни и танци те отправиха своите послания за разбирателство, толерантност и приятелство между отделните културни общности.
Участниците в събитието бяха поздравени от зам.-областния управител Виолета Тодорова.
Флашмобът бе финалната проява от тридневната кампания „Толерантен ли си?“, целяща популяризиране на доброволческите инициативи и повишаване познаването, толерантността и разбирането между отделните културни общности в различните населени места на територията на България.
От понеделник до сряда в различни населени места в Лудогорието се осъществиха доброволчески инициативи за активизиране на интеркултурния диалог. Доброволци на сдружението проведоха срещи по училища, посветени на приятелството, толерантността и разбирането между отделните етноси, като в тях се включиха повече от 800 деца.