Началникът на РУ-Кубрат Йвайло Йорданов прие ученици от ЦОСП-Кубрат на 24 октомври 2018 години. В открит разговор с възпитаниците началникът на кубратското районно управление  на достъпен език  запозна присъстващите с тежката и отговорна  професия-полицай. Учениците се запознаха със специалните коли, с които работят полицаите и имаха възможност сами да пуснат светлинните и звукови сигнали. Старши инспектор Генади Георгиев по-късно запозна любопитните гости с ареста, където се задържат провинените граждани. Специална беседа беше отделена и на стаята където се задържат  непълнолетни правонарушители или деца техни връстници.

Домакинът на събитието сподели по време на срещата, че подобни срещи са полезни за децата, защото преживявайки реалната атмосфера и срещите с униформени се изгражда една реална преценка за хората в униформа, а не както е често масова практика „ако не слушаш, ще те дам на полицая“. В допълнение, д-р Карагьозова сподели, че „превенцията е най-ефективният е евтин метод и трябва да има своето място в различни образователни политики, защото знанието е превенция и превенцията е знание“ и поздрави госпожа Арсова за прекрасната инициатива. До сега възпитаниците на центъра са посетили местния музей, библиотеката и  предстоят и други посещения.

Преди седмица същата група  гостува на д-р Карагьозова в „Час по щастие“ в общинската администрация по молба на техния възпитател Нина Арсова. Социалният педагог е заложила в дните определени за разходка да запознава учениците с различни институции и специалистите работещи в тях.  Всяка полезна инициатива полезна за децата разширява техните представи и помага чрез преживяване да се запознават с различни професии и специалисти.