На 26 и 27 юли 2017 г. във Варна се проведе Национална доброволческа среща „Лято без риск“. Събитието бе под патронажа на Кмета на Община Варна и част от програма „Варна- Младежка Европейска столица – 2017“, съобщиха от общинска администрация.
Организатори на срещата бяха Община Варна, дирекция „Превенции“, съвместно с Общинския съвет по наркотичните вещества, Местната комисия за борба с трафика на хора, Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Във форума участваха над 100 доброволци от община Варна и страната – ученици на възраст 15–18 години, ползващи подхода „връстници обучават връстници“ и ангажирани с дейности по превенция на рисковото поведение сред младите хора.
След обръщенията на официалните гости, младежката среща продължи с обучение „Децата и наркотиците“, водено от специалисти за работа с деца от Американската Агенция за борба с наркотиците – ДЕА. Представените от тях данни, сравнителни анализи, негативни мащаби, които предизвиква употребата на наркотични вещества от младите хора, както и добрите примери за личен информиран избор, за лична мотивация при следване на алтернативна на употребата на наркотици, посока, предизвикаха огромен интерес у доброволците. Множество бяха поставените от младежите въпроси към професионалистите от ДЕА, касаещи различни аспекти – от това коя е най-страшната гледка, на която са били свидетели, до това – какво ги мотивира да вършат своята работа, изпитват ли страх, как успяват да се справят с огромното напрежение и др.
Агенцията за борба с наркотиците на САЩ е американска федерална агенция за борба с трафика и употребата на наркотици в САЩ. Съединените щати работят в тясно сътрудничество с международни партньори – като колегите си от ГДБОП и българската агенция „Митници“ – за да спрат трафика на наркотици, парите от наркотици и да арестуват трафикантите.
Програмата на доброволческата среща продължи с подготовка на кампанията „Лято без риск“. В рамките на около 2 часа, доброволците, разпределени в малки групи, коментираха целите и дейностите на кампанията в различните ѝ направления – „Синьо сърце“ , „Кажи „Не“ на дрогата!“, „Не шофирай, ако си пил!“, „Пазя себе си, пазя и теб!“, целевите групи, до които искат да достигнат, посланията, които да им отправят и т. н.
На 27 юли 2017 г. доброволческата среща продължи с демонстрация за откриване и задържане на наркотични вещества от служители на школата за обучение на митнически кучета в гр. Балчик. Пред доброволците и придружаващите ги експерти, специалистите от школата в Балчик разказаха кога е създадена школата за обучение на митнически кучета и затова, че по отношение обучение на кучета, школата работи в партньорство с ГДБОП, затворите, полицията; какво обучение преминават кучетата; как не толкова породата им има значение, колкото уменията им за откриване на наркотични вещества; онагледиха различния тип поведение на кучетата (индикативно или пасивно), съобразно ситуацията, в която биват използвани; споделиха интересни факти по отношение количества задържани наркотични вещества с помощта на митнически кучета; отговориха на многобройните въпроси на доброволците.
В Националната среща взеха участие по двама ученици от ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ ( Адриана Миленова, Петя Великова), ПТГ“Шандор Петьофи“( Ивайло Йорданов ,Иван Иванов), ПГИ „Робер Шуман“(Сезен Юмерова , Милена Георгиева) и ПГХТБТ „Мария Кюри (Ерол Раим, Ерхан Раим).Групата бе ръководена от Станислава Петрова- секретар на Общинския съвет по наркотични вещества , Миневер Мехмед и Гергана Йорданова –експерти към Превантивно-информационния център по наркотични вещества.