От 6 до 8 юни екип от Общински съвет по наркотични вещества – Станислава Петрова – председател на Общински съвет по наркотични вещества и Миленка Александрова – секретар, заедно с доброволците, работещи по Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“ участваха в  обучителен  тренинг в с.Кранево. В обучението се включиха ученици-доброволци от ПГИ „Робер Шуман“, ППМГ „Акад.Н.Обрешков“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ от гр.Разград. Те бяха придружавани от Таня Кидакова – психолог в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ и Марийка Колева – педагогически съветник в ПГИ „Робер Шуман“.

Основна тема на обучението беше „Емоционална интелигентност“. По нея заедно с доброволците работиха обучителите Милена Петрова и Сирма Георгиева от „Фондация за живота – превенция и лечение на зависимости“ гр.Варна. В работния процес се разиграха много ролеви игри, работа по групи. Още в началото на занятията доброволците си изработиха правилата, по които  да работят и да спазват, за да може по-организирано да преминават часовете заедно. Първия ден те работиха върху темата за емоции и чувства – как да ги разпознаваме и как да се справяме с тях. През втория ден доброволците отработваха темите за страх и агресия. През целия период имаше голяма активност от страна на участниците в тренинга, като съчетаваха работния процес със забавление и настроение.